Үйлчилгээний чиглэлүүд

Арга хэмжээ
“МУИС-ийн төгсөгч, дэмжигчдийн чуулга уулзалт” 2020 оны…
ХЭЗЭЭ Мэдээлэл байхгүй
ХААНА Мэдээлэл байхгүй
МУИС-ийн Биологийн тэнхимийн оюутнууд олон улсын цахим…
ХЭЗЭЭ Мэдээлэл байхгүй
ХААНА Мэдээлэл байхгүй
Дотуур байранд оршин суугч оюутнуудын анхааралд
ХЭЗЭЭ Мэдээлэл байхгүй
ХААНА Мэдээлэл байхгүй

0

Бакалаврын оюутан

0

Магистрант, докторант оюутан

0

Багш ажилчид

0

Гадаад оюутан