ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ТӨГСӨГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

Хувь хүний онцлогийг тодорхойлж, зөвөлгөө өгөх

 

1. Хувь хүний зан чанар, сонирхол, үнэ цэнэ, хандлага, сэтгэл хөдлөл, ур чадварыг тодорхойлж зөвөлгөө өгөх

2. Сэтгэл зүй, харилцааны ур чадвар, ёс зүй, бүтээлч сэтгэлгээний талаар зөвөлгөө өгөх

3. Оюуны чадамжийг тодорхойлж, зөвөлгөө өгөх

 

Карьер үнэлгээ хийх, зөвөлгөө өгөх

4. Ажлын байран дахь хувь хүний онцлог, чадвар, хандлагыг тодорхойлж зөвөлгөө өгөх

5. Авьяас чадварыг тодорхойлж, дүгнэлт гаргаж зөвөлгөө өгөх

6. Мэргэжлийн сонирхол, карьер чиг баримжааг тодорхойлох, зөвөлгөө өгөх

Суралцагч оюутнуудад ажил мэргэжлийн чиг баримжааг сургалтаар олгох

7. Мэргэжил сонголтын талаар сургалт явуулах

8. Мэргэжил сурталчилах ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийх

9. Өөрт тохирсон мэргэжлээ сонгоход туслах

 

10. Ажлын байранд бэлтгэх, мэргэжлийн сургалтууд зохион байгуулах

Ажлын байранд бэлтгэх, зуучлах, дадлага хийлгэх

11. Бизнес аялал хийх

12. Мэргэжлийн дадлага хийхэд дэмжлэг үзүүлэх

13. Ажлын байранд бэлтгэх дадлага хийлгэх

14. Нээлттэй ажлын байрны үзэсгэлэн зохион байгуулах

 

15. Ажил олгогч, төгсөгчтэй уулзалт, өдөрлөг зохион байгуулах

16. Тэнхмүүдээс төгсөгчид рүү чиглэсэн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын санал авах, сургалтын хуваарь хийх, зохион байгуулах

17. Ажил олгогчдоос ажлын байрны санал авах, зар оруулах

18. Байнгын ажлын байранд зуучлах

 

Карьер хөгжлийн цогц сургалт явуулах

19. Загварлаг CV, солонгорсон RESUME, амбицтай COVER LETTER бэлтгэх арга зүйд сургах

20. Ярилцаганд бэлтгэх сургалт зохион байгуулах

21. Карьер төлөвлөлтөө хийхэд туслах сургалт зохион байгуулах

 

 

Түр ажлын байранд зуучлах

 

22. Түр болон цагийн ажлын байрны зар авч, веб-д оруулах

23. Цагийн болон богино хугацааны ажлын байранд зуучлах

24. Гадны мэргэжлийн байгууллагатай хамтран гадаадын “Интерншип” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, зуучлах

25. МУИС-д түр ажлын байранд зуучлах

Судалгаа хийх

26. Төгсөх түвшний суралцагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа хийх

27. ОТХ-ийн оюутны үйлчилгээний сэтгэл ханамжийн судалгаа хийх

 

Мэдээллийн сан бүрдүүлэх

28. Суралцагч, төгсөгч оюутнуудын мэдээллийн сан бүрдүүлэх

29. Ажил олгогч байгуулагуудын мэдээллийн сан бүрдүүлэх

30. Төгсөгчдийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх

/зураг дээр дарж томоор харна уу/

 

Сул хараатай иргэдэд зориулсан хувилбар Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар