ГАДААД ОЮУТНЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

/зураг дээр дарж томоор харна уу/

Оюутны бүртгэлийн хугацаа
Улирал Хугацаа
1 Намрын улиралд элсэх элсэлтийн хуваарь 5 сарын 01-8 сарын 01
2 Хаврын улиралд элсэх элсэлтийн хуваарь 11 сарын 01- 2 сарын 01
Санамж: Монголд оршин зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 2 сарын өмнө доорх материалыг бүрдүүлж Оюутан, төгсөгчийн хэлтэст өгнө үү.   МУИС-д элсэх гадаад оюутны бүрдүүлэх материал
 1. Application form
 2. Medical form
 3. HIV test буюу ДОХ-ын шинжилгээний бичиг /эх хувь/
 4. Паспортын хуулбар – 3% /тод байх/
 5. Суралцах өргөдөл /study plan/
 6. Боловсролын үнэмлэх болон дүнгийн хуулбар, орчуулгын товчоогоор орчуулсан байх, тамгатай – 2%
 7. Хураамж
 • Бүртгэл-50ам доллар
 • Кассанд : Хичээлийн I байр, 209 тоот
 • Дансаар: Голомт банк: 1102927753
 • Урилга-3ам доллар/бэлнээр/
 1. Албан ёсны урилгаа аль улс, хотоос авахаа мэдэгдэх
 2. Сургалтын төлбөр
 • Хэлний бэлтгэл-2625/1313ам доллар
 • Бакалавр -1кр 90 ам доллар өөрчлөгдөх б
 • Магистр-1кр 175 ам доллар
 • Доктор-1кр 190 ам доллар
 1. Дотуур байрны төлбөр
 • 500 доллар
Оршин суух зөвшөөрөл сунгуулах оюутны бүрдүүлэх материал
 1. Паспортын хуулбар-2 %
 2. Оршин суух үнэмлэхний хуулбар-1%
 3. Дүнгийн тодорхойлолт
 • Хэлний бэлтгэл
 • Бакалавр
 • Магистр
 • Доктор
 1. Магистрант, докторантууд (хэлний бэлтгэл, бакалаврт хамаарахгүй)
 • Гэрчилгээний хуулбар
 • Ганцаарчилсан төлөвлөгөөг удирдагчаар батлуулах
 1. ДОХ-ын шинжилгээний бичиг-1%
 2. Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт–1%
 3. Мэдүүлгийн хуудас /Суралцах/ бөглөх
 4. Цээж зураг-1 % /хэмжээ 3*4/
 5. Хураамж 43000 төгрөг
 • ГИХГ-41600 төгрөг
 • Баримт бичгүүд болон маягтууд хувьлах-1400 төгрөг
 • Маягтууд
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Мэдүүлгийн хуудас /Суралцах/ бөглөх
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материал тусгах