Бидний тухай

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

МУИС-ийн стратегийг хэрэгжүүлэх, сургах ба сурах үйл явцыг дэлхийн тэргүүлэх түвшинд хүргэх, их сургуулийн алсын хараа, эрхэм зорилгод нийцсэн оюутны олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулах улмаар оюутны хөгжих боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэн ажиллана.

 

Сул хараатай иргэдэд зориулсан хувилбар Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар