ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ, САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Суралцагчийн дүнгийн голчийн үзүүлэлт аливаа тэтгэлэгт хөтөлбөрийн үндсэн шалгуур үзүүлэлт болдог бөгөөд тэтгэлэгт хөтөлбөр бүр өөр өөрийн онцлог, зорилгоос шалтгаалан тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын хувьд харилцан адилгүй байна. МУИС-д сайн суралцаж, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, олон нийтийн ажилд амжилт гаргаж буй оюутнуудын сурах бололцоог хангах, тэднийг дэмжих зорилгоор гадаад дотоодын олон байгууллага, хувь хүмүүс тэтгэлэг олгодог. Тэтгэлэг нь дотоод, гадаад эх үүсвэрээс олгогдож байна.

ЭЛСЭГЧДЭД ОЛГОХ ТЭТГЭЛЭГ

Дараах элсэгчид эхний хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрт 50-100 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлэг олгоно. Үүнд:

 • Олон улсын олимпиадад оролцож 1-ээс 3-р байр эзэлсэн элсэгчид 100 хувь; улсын олимпиадад оролцож 1-р байрт шалгарсан элсэгчид 100 хувь; 2-р байрт шалгарсан элсэгчид 75 хувь; 3-р байрт шалгарсан элсэгчид 50 хувь;
 • ЭЕШ-ын суурь шалгалтад 780-аас дээш оноо авч БС, ХЗС, ОУХНУС-д, 750-аас дээш оноо авч ШУС, ХШУИС, ЗС, ЭС-д элссэн бол 50 хувь;
 • ШУС-ийн БУС-ын багц 2 хөтөлбөр болон ХШУИС-ийн 2+2 хөтөлбөрт элссэн бол 50 хувь;
 • ШУС-ийн БУС-ын багц 3, ХУС-ын багц 2, ЭС-ийн багц 2 дахь багш мэргэжлийн хөтөлбөрт элссэн элсэгч нь ЭЕШ-д 650-750 оноо авсан бол 70 хувь, 751-ээс дээш оноо авсан бол 100 хувь сургалтын төлбөрийг төрөөс эхний улиралд чөлөөлнө.
 • МУИС-ийн Байгаль эх лицей сургуулийн төгсөгч нь суурь шалгалтад 650-аас дээш оноо авч ШУС-ийн БУС, ХШУИС-д элссэн бол 50 хувь;

МУИС-д суралцаж буй бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагсдын сурч боловсрох, судалгаа шинжилгээний ажил хийж гүйцэтгэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, амжилттай суралцаж буй суралцагчийг урамшуулах, шилдэг элсэгчдийг дэмжих зорилгоор тэтгэлэг олгодог. Энэхүү тэтгэлэгт гадаад, дотоодын 20 гаруй байгууллага, хувь хүмүүсийн нэрэмжит тэтгэлэг, мөн “МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг” хамаарагдах бөгөөд жил бүр 400 гаруй оюутанд тэтгэлэг олгогддог.

/зураг дээр дарж томоор харна уу/

 

МУИС-ИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ

(2017-2018 оны хичээлийн жилийн байдлаар)

Тэтгэлэг

Зарлагдах хугацаа

Тэтгэлгийн нөхцөл

Тавигдах шаардлага 

Тэтэгэлгийн хэмжээ

1

“МУИС-ИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ”

10-р сард

 • Олимпиадын нөхцлөөр элссэн элсэгч,
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын өндөр үнэлгээгээр элссэн элсэгч, 
 • Сурлагын амжилтаар тэргүүлсэн бакалавр, магистр, докторын суралцагч, 
 • Байгаль шинжлэлийн хөтөлбөр сонгосон суралцагч,
 • Суралцаж буй чиглэлээрээ мэргэжлийн олимпиад, уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт үзүүлсэн суралцагч,
 • Олон улсын болон улсын  олимпиадад I-III  байр эзэлсэн суралцагч 
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үнэлгээгээр 780 буюу түүнээс дээш оноо авч ХЗС, БС, ОУХНУС-д элссэн, 750 болон түүнээс дээш оноо авч ШУС, ХШУИС, Завхан, Эрдэнэт сургуульд элссэн, Байгаль эх лицей сургуулиас элсэгчдийн хувьд суурь шалгалтанд тооцуулсан ЭЕШ-ын үнэлгээ 650 болон түүнээс дээш оноо авч ШУС-БУС, ХШУИС-д элссэн элсэгчид
 • Гурваас доошгүй улирал дараалан 3.5-аас доошгүй голч дүнтэй суралцсан суралцагч (байгалийн ухаан, инженерчлэлийн хөтөлбөрөөр суралцаж буй суралцагчийн хувьд сурлагын голч дүн 3.2-оос доошгүй байх
 • Байгаль шинжлэлийн салбарын хөтөлбөрийг сонгон суралцаж буй суралцагчийн голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш дүнтэй суралцсан суралцагч 
 • Суралцаж буй чиглэлээрээ олон улсын мэргэжлийн олимпиад, эрдэм шинжилгээний хуралд оролцож, эхний 3 байр эзэлсэн суралцагч байх

Сургалтын төлбөрийн тодорхой хувь /50-100%/

2

“МУИС,  ШУС”-ИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ”

12-р сард

МУИС-д суралцагчдад тэтгэлэг олгох нийтлэг журам”-ын дагуу идэвх чармайлт гарган амжилттай суралцаж, бусдыгаа манлайлан, сурлагын өндөр амжилт гаргасан суралцагч

МУИС-ийн бакалаврын түвшний идэвхтэй төлөвийн суралцагч байх Сурлагын голч дүн 3.0 буюу түүнээс дээш байх,

Сургалтын төлбөрийн тодорхой хувь

3

“ДОКТОРЫН СУРГАЛТАД СУРАЛЦАЖ БУЙ МУИС-ИЙН БАГШИЙН ТЭТГЭЛЭГ”

9-р сард

“МУИС-д профессор, багш ажиллуулах журам”-ын 3.3-р заалтыг хэрэгжүүлэх, МУИС-д үндсэн багшаар ажиллаж, тус сургуулийн докторын сургалтад амжилттай суралцаж буй багшийг дэмжих, төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх

Докторын сургалтад элсэн 3-аас доошгүй улирал, 6 жилээс илүүгүй хугацаагаар суралцаж байгаа МУИС-ийн үндсэн багш

Суралцагч судалбал зохих мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээлийг судалж багц цагаа бүрэн биелүүлсэн байх

Суралцагч мэргэжлийн судалгааны семинарт тогтмол оролцож, диссертацийн судалгаагаа идэвхтэй хийдэг (гадаадын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлсэн) байх

18 багц цагийн сургалтын төлбөрөөс илүүгүй тодорхой хувь

Пост докторын судалгааны тэтгэлэг

12-р сард

МУИС судалгааны их сургууль болох зорилгын хүрээнд МУИС-ийн профессоруудын судалгааны ажлыг дэмжих, авьяаслаг залуу эрдэмтдийг МУИС-д хийгдэж буй судалгааны ажилд оролцуулах 

МУИС-ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургуулиас  зарласан сэдвүүдээр шалгаруулна

 

Гадаад, дотоодын хувь хүн сангийн нэрэмжит тэтгэлэг

 

Тэтгэлэг

Зарлагдах хугацаа

Тэтгэлгийн нөхцөл

Тавигдах шаардлага 

Тэтгэлгийн хэмжээ

1

“ЯПОНЫ МИЦУБИШИ UFJ САНГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ”

9-р сард

Сурлага, нийгмийн идэвх, оролцоо сайтай бакалаврын түвшний суралцагч

Улирал бүр 12-оос доошгүй багц цагийн хичээлийг сонгон амжилттай судалж, суралцах чадвар, идэвх санаачлагаа илтгэн харуулсан, санхүүгийн дэмжлэг шаардлагатай 2,3,4 дүгээр түвшний бакалаврын хөтөлбөрийн суралцагч байх,

 

500 ам доллар

2

“ЯПОН УЛСЫН МИЦУБИШИ КОРПОРАЦИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ”

10-р сард

Сурлага, нийгмийн идэвх, оролцоо сайтай бакалаврын суралцагч

Улирал бүр 12-оос доошгүй багц цагийн хичээл судалсан, голч дүн /GPA/ нь 3.0 буюу түүнээс дээш, Эрдэм шинжилгээний хурал, нийгмийн ажил, спорт, урлаг соёлын арга хэмжээнд идэвхитэй оролцдог бол давуу тал болно

2.000.000 төгрөг

3

“ЯПОН УЛСЫН СУМИТОМО КОРПОРАЦИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ”

9-р сард

Сурлагын төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай МУИС-д суралцаж буй идэвхтэй, сурлага сайтай, манлайлагч суралцагчдыг дэмжих

МУИС-ийн 1 дүгээр түвшний суралцагч байхСурлагын голч дүн 3.0 буюу түүнээс дээш, давхар тэтгэлэгт хамрагдаагүй, нийгмийн идэвхтэй байх

Эрдэм шинжилгээний хурал, нийгмийн ажил, спорт, урлаг соёлын арга хэмжээнд идэвхтэй оролцдог бол давуу тал болно

500 ам доллар

4

НАМ ЯН ЖҮ МОНГОЛ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГ

5-р сард

МУИС-д суралцаж буй идэвхтэй, сурлага сайтай, сургалтын төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай суралцагчдыг дэмжих

Солонгос хэлний хөтөлбөрөөр суралцаж буй суралцагч  болон салбарын сурлага сайтай суралцагч байх,

Сургалтын төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай оюутан байх,

Тухайн улирлын сургалтын төлбөр

5

ЯПОН УЛСЫН ИРГЭН IKEDO SOGO-ИЙН ТЭТГЭЛЭГ

10-р сард

Суралцагчдын сургалт болон судалгааны ажлын чанарыг дээшлүүлэх

Ажил мэргэжил судлал хөтөлбөрөөр элссэн  ахисан түвшний  суралцагч байх

50,000 иен

6

“ТАЙВАНИЙ ИРГЭН UNI URTA-ИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ”

6-р сард

Сурлага сайтай, авьяаслаг, олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцдог, санхүүгийн боломж муутай МУИС-ийн оюутнуудыг дэмжих 

Сурлагын голч дүн 3.0 буюу түүнээс дээг суралцаж буй идэвхтэй төлөвийн суралцагч, давхар тэтгэлэгт хамраагүй, тэтгэлгийн зорилгод нийцсэн байх 

500 ам доллар

7

МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ИНЖЕНЕР МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН НЭРЭМЖИТ СУДЛААЧ ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ

11-р сард

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл хөтөлбөрөөр бакалаврын түвшинд суралцагчдын сурч боловсрох, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

МУИС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл хөтөлбөрөөр суралцаж буй бакалаврын 2-4-р түвшний идэвхтэй төлөвийн суралцагч байх

Сурлагын голч дүн 2.8 буюу түүнээс дээш байх

Судалгаа шинжилгээний ажилд сонирхолтой, идэвхтэй оролцдог байх, Нийгмийн ажилд идэвхтэй оролцдог байх

1,000,000 төгрөг

8

“БНСУ-ЫН OK BAE & JUNG САНГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ “

9-р сард 

МУИС-д идэвхтэй суралцаж буй, эдийн засгийн хүндрэлээс үл шалтгаалан мөрөөдөлдөө хүрэх чин хүсэл эрмэлзэлтэй нийгмийн идэвхтэй, авьяаслаг, сурлага сайтай оюутнуудад дэмжлэг үзүүлэх

МУИС-ийн Солонгос хэлний хөтөлбөрийн бакалаврын түвшний идэвхтэй төлөвийн сурлагын голч дүн 3.0 буюу түүнээс дээш дүнтэй, нийгмийн идэвх санаачлагтай суралцагч байх

500.000 вон

9

ЭРДЭМТЭН Г.ОЧИРЫН НЭРЭМЖИТ ЗАЛУУ ОЮУТАН СУДЛААЧДЫГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГ 

10-р сард

Химийн шинжлэх ухаан болон Байгаль хамгаалал-хүрээлэн буй орчны салбарт идэвхтэй сурч, судалгаа хийж буй магистрант, докторантуудын судалгааны ажлыг дэмжих

Монгол Улсын иргэн байх, МУИС-д хими болон хүрээлэн буй орчны (бүх төрлийн химийн салбар, байгаль хамгаалал-хүрээлэн буй орчны салбар) чиглэлд идэвхтэй сурч байгаа магистрант, докторант суралцагч байх, Сурлагын голч дүн 3.2 ба түүнээс дээш байх

1,000,000 төгрөг

10

СОЛОНГОС САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГ

12-р сард

Ахисан түвшний Солонгос хэлний хөтөлбөрөөр суралцаж буй суралцагчдыг дэмжих

Солонгос хэлний хөтөлбөрөөр идэвхтэй суралцаж буй Доктор, магистрын түвшний суралцагч байх

3,000,000-5,000,000 төгрөг

11

“МОНГОЛ СУДЛАЛЫГ ДЭМЖИХ Ц.ДАМДИНСҮРЭН, Ш.ЛУВСАНВАНДАН, Б.РЕНЧИН НАРЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ”

3-р сард

Монгол судлалын чиглэлээр ажилладаг гадаадын  залуу судлаачдыг ахисан түвшний сургалтад хамруулж, мэргэшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх

Монгол судлалын чиглэлээр докторантурт суралцаж байгаа болон докторын дараах судалгааны ажил хийх сонирхолтой 40 хүртэлх насны судлаач байх

Боловсролын зэргээс хамааруулж сар бүр 700.000 төгрөг

ДМД-МОНГОЛ” КОМПАНИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ 

5-р сард

Франц хэлний чадварлаг боловсон хүчнийг бэлдэх, оюутан залуусыг урамшуулах, дэмжих

Франц хэлний хөтөлбөрөөр суралцаж буй сурлагын амжилтаараа тэргүүлсэн суралцагч байх

Сургалтын төлбөрийн тодорхой хувь

12

МУИС-ИЙН ПРОФЕССОР Г.ЛУВСАНЦЭРЭНГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ

9-р сард

МУИС-ийн Шашин судлал, буддын гүн ухааны хөтөлбөрийг тогтвортой байлгах, дээрх чиглэлээр залуу судлаач бэлтгэхэд хувь нэмэр оруулах

Философи, шашин судлалын хөтөлбөрийн сурлагын амжилтаараа тэргүүлсэн суралцагч байх

1,000,000 төгрөг

13

МУИС-ИЙН ХҮНДЭТ ПРОФЕССОР, ГАВЬЯАТ БАГШ, БАЛ ОВГИЙН А.МӨНГӨНЦЭЦЭГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ

9-р сард

Хими хөтөлбөрөөр суралцаж буй  бакалавр, магистрын түвшний суралцагчдын сургалт судалгааны ажлыг дэмжих 

3.0 болон түүнээс дээш голч дүнтэй идэвхтэй суралцаж буй 2-3-р түвшний бакалавр болон магистрын суралцагч байх, судалгаа шинжилгээний ажилд сонирхолтой, идэвхтэй оролцдог байх

2,400,000 төгрөг

14

“МОНГОЛ СУДЛАЛ-ЗАЛГАМЖ ҮЕ” ТЭТГЭЛЭГ

4-р сард

Монгол судлалын бүхий л чиглэлээр дагнан ажиллах гадаад дотоодын суралцагчдыг дэмжих

 Сурлага сайтай, судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил хийх чадвартай суралцагч байх

200-400 ам доллар

15

“КҮНЗИЙН ОРОЛЦООТОЙ ИНСТИТУТИЙН ТЭТГЭЛЭГ”

4-р сард

Хятад хэлний сургалтын хөтөлбөрийг Күнзийн институтийн хятад хэлийг дэмжих

 1. Хятад хэлний олон улсын боловсрол судлалын бакалавр:

МУИС-ийн Күнзийн Институтийн суралцагч байх, бүрэн дунд сургууль төгссөн гэрчилгээ, шинэ HSK шалгалтын 4-р зэрэг, 180-аас дээш онооны гэрчилгээ.

 2.Нэг хичээлийн жилийн хятад хэлний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт:

Күнзийн Институтийн хичээлд 120-оос доошгүй цаг суусан байх, шилдэг суралцагч байх, шинэ HSK шалгалтын 3-р зэрэг, 180-аас дээш онооны гэрчилгээ

 3. Хагас хичээлийн жилийн хятад хэлний мэргэжил дээшлүүлэх                   сургалт

Күнзийн Институтийн суралцагч байх, 60-аас доошгүй цагийн хичээлд суусан байх, шилдэг суралцагч байх, шинэ HSK шалгалтын 2-р зэрэг 120-иос дээш онооны гэрчилгээ

3000 юаньтай тэнцэх монгол төгрөг

16

“БНСУ-ЫН OK BAE & JUNG САНГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ “

9-р сард 

МУИС-д идэвхтэй суралцаж буй, эдийн засгийн хүндрэлээс үл шалтгаалан мөрөөдөлдөө хүрэх чин хүсэл эрмэлзэлтэй нийгмийн идэвхтэй, авьяаслаг, сурлага сайтай оюутнуудад дэмжлэг үзүүлэх

МУИС-ийн Солонгос хэлний хөтөлбөрийн бакалаврын түвшний идэвхтэй төлөвийн сурлагын голч дүн 3.0 буюу түүнээс дээш дүнтэй, нийгмийн идэвх санаачлагтай суралцагч байх

500.000 вон

 

Сул хараатай иргэдэд зориулсан хувилбар Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар