НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ОЮУТНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Оюутны өөрийн удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэн хөгжүүлэх. Оюутны сайн дурын клубуудтэй хамтран ажиллах. МУИС-ийн хэмжээнд идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжил, сонирхол, сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан оюутны 57 клубын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллаж байна.

/зураг дээр дарж томоор харна уу/

Сул хараатай иргэдэд зориулсан хувилбар Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар