ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

            Оюутан залуусын эрүүл мэндийг дэмжих, урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл олгох зорилготой эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь хэд хэдэн үйл ажиллагааг жил бүр тогтмол зохион байгуулж байна. Үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэлээс дурдвал:

  • Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг оношилгоо
  • Урьдчилан сэргийлэх, вакцинжуулах аян
  • Витаминжуулалтын аян
  • Сайн үйлс, донорын аян
  • Эрүүл мэндийн сургалт, өдөрлөг

Дээрх үйл ажиллагаануудад 2022-2023 оны хичээлийн жил эхэлснээс хойш 3000 гаруй оюутан хамрагдсан байна.


Сул хараатай иргэдэд зориулсан хувилбар Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар