ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

МУИС-ийн оюутнууд эрүүл мэндийн анхан шатны  тусламж үйлчилгээг “Эрүүл  мэндийн төв”-өөс авах боломжтой. Эрүүл мэндийн үзлэг, үйлчилгээний хуваарь:
Үзлэг, үйлчилгээний төрөл Хугацаа Хаана болох
1 Цээжний эрхтэн тогтолцооны үзлэг /цээжний зураг авах/ 2018 оны 09 сарын 17-26 нд МУИС-ийн Эрүүл мэндийн төв
2 Эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах 2018 оны 09 сард МУИС-ийн хичээлийн байруудад
3 Вакцинжуулалтын аян 2018 оны 10 сард МУИС-ийн хичээлийн байруудад
4 Цус сэлбэх аян 2018  оны 11 сард МУИС-ийн хичээлийн байруудад
5 Цээжний эрхтэн тогтолцооны үзлэг /цээжний зураг авах/ 2019 оны 03 сард МУИС-ийн Эрүүл мэндийн төв
6 Цус сэлбэх аян 2019 оны 03 сард МУИС-ийн хичээлийн байруудад
7 Эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах 2019 оны 04 сард МУИС-ийн хичээлийн байруудад
8 Вакцинжуулалтын аян 2019 оны 05 сард МУИС-ийн хичээлийн байруудад
9 Эрүүл мэндийн анхан шатны үзлэг, сургалт лекц Хичээлийн жилийн турш МУИС-ийн хичээлийн байруудад
МУИС-ийн Эрүүл мэндийн төв нь Оюутны I байрны дотуур байрны 1 давхарт байрлан эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлдэг. УТАС: 75754400-1219