ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

МУИС-ийн оюутнууд эрүүл мэндийн анхан шатны  тусламж үйлчилгээг “Эрүүл  мэндийн төв”-өөс авах боломжтой. Эрүүл мэндийн үзлэг, үйлчилгээний хуваарь:

Үзлэг, үйлчилгээний төрөл

Хугацаа

Хаана болох

1

Цээжний эрхтэн тогтолцооны үзлэг /цээжний зураг авах/

2018 оны 09 сарын 17-26 нд

МУИС-ийн Эрүүл мэндийн төв

2

Эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах

2018 оны 09 сард

МУИС-ийн хичээлийн байруудад

3

Вакцинжуулалтын аян

2018 оны 10 сард

МУИС-ийн хичээлийн байруудад

4

Цус сэлбэх аян

2018  оны 11 сард

МУИС-ийн хичээлийн байруудад

5

Цээжний эрхтэн тогтолцооны үзлэг /цээжний зураг авах/

2019 оны 03 сард

МУИС-ийн Эрүүл мэндийн төв

6

Цус сэлбэх аян

2019 оны 03 сард

МУИС-ийн хичээлийн байруудад

7

Эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах

2019 оны 04 сард

МУИС-ийн хичээлийн байруудад

8

Вакцинжуулалтын аян

2019 оны 05 сард

МУИС-ийн хичээлийн байруудад

9

Эрүүл мэндийн анхан шатны үзлэг, сургалт лекц

Хичээлийн жилийн турш

МУИС-ийн хичээлийн байруудад

МУИС-ийн Эрүүл мэндийн төв нь Оюутны I байрны дотуур байрны 1 давхарт байрлан эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлдэг. УТАС: 75754400-1219

Сул хараатай иргэдэд зориулсан хувилбар Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар