Оюутныг чиглүүлэх, зөвлөх үйлчилгээ

 

ШИНЭ ЭЛСЭГЧДИЙГ ЧИГЛҮҮЛЭХ ГАРЫН АВЛАГА

Эрхэм зорилго

Байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн болон технологийн салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий үндэсний хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий үндэсний их сургууль байж, улс орны хөгжилд далайцтай хувь нэмэр оруулна.

Шинэ элсэгчдэд зориулсан гарын авлагыг эндээс харна уу!

Татах (PDF )

ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЧИГЛҮҮЛЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

МУИС-д элсэгчдэд сургууль болон сургалтын орчин нөхцөл, оюутны үйлчилгээ, сургалтын журам, бусад холбогдох дүрэм журмууд, хичээл сонголт, Сиси сургалтын систем түүний хэрэглээ, эмнэлэг, номын сан, оюутны байгууллага, сайн дурын клубүүдийг танилцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Элсэгчдэд зориулсан чиглүүлэх, танилцуулах үйл ажиллагааны удирдамжийг эндээс харна уу!

Татах (PDF )

МУИС-ИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ ЯВЦ

Сул хараатай иргэдэд зориулсан хувилбар Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар