• Эрүүл мэндийн зөвлөх үйлчилгээ

    Огноо:
    МУИС-ийн оюутнууд эрүүл мэндийн анхан шатны  тусламж үйлчилгээг “Эрүүл  мэндийн төв”-өөс авах боломжтой. Эрүүл мэндийн үзлэг, үйлчилгээний хуваарь: №   Үзлэг, үйлчилгээний төрөл         Хугацаа                   Хаана болох 1 Цээжний эрхтэн тогтолцооны үзлэг     /цээжний зураг авах/ 2018 оны 09 сарын 17-26 нд         МУИС-ийн Эрүүл…