• Цахим үйлчилгээ

  Огноо:
  Оюутны цахим үнэмлэх: Суралцагч та МУИС-ийн Оюутны цахим үнэмлэхээ захиалахадаа 3x4 хэмжээтэй 413*531 нягтралтай (pixel) зургийг бүрэлдэхүүн сургууль тус бүрийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнд файлаар өгөх шаардлагатай. Шинэ элсэгчдэд оюутны цахим үнэмлэхийг нэг удаа үнэ төлбөргүй олгох журамтай бөгөөд оюутны цахим үнэмлэхээ хаяж гээгдүүлсэн тохиолдолд /дахин авах/ 5000 төгрөгний хураамжыг ГОЛОМТ БАНКНЫ 1102927741 дансанд тушаан баримтыг авчирч үнэмлэхээ дахин хэвлүүлэн авна. ДАНС: 1102927741/МУИС Төвлөрсөн сан/ Гүйлгээний…
 • Нийгмийн үйлчилгээ, оюутны байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээ

  Огноо:
    Хичээлийн жилийн нээлт, төгсөлтийн ёслолын үйл ажиллагаа зохион байгуулах Оюутны урлагийн авьяасыг дэмжих, урлагийн бие даасан тоглолт бэлтгэх, сонгодог урлагийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах Оюутны спортын уралдаан, тэмцээнийг холбогдох тэнхимтэй хамтран графикаар зохион байгуулах Оюутанд зориулсан фитнес клуб, бялдаржуулах төвүүдтэй хамтран ажиллаж, эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээг зохион байгуулах Оюутны байгууллагатай хамтран оюутнуудад зориулсан амралт, чөлөөт цагийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх…
 • Эрүүл мэндийн зөвлөх үйлчилгээ

  Огноо:
  Эрүүл мэндийн боловсрол олгох хөтөлбөрийг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх Оюутанд хандсан нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх Хичээлийн байранд ажиллаж байгаа цайны газрууд, оюутны дотуур байрны худалдааны цэгүүдэд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж хяналт тавих “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төв”- ийг хөгжүүлэх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахад дэмжин туслах үйлчилгээ үзүүлэх Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахад оюутнуудад зөвлөн туслах Оюутанд эрүүл…
 • Хууль эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ

  Огноо:
  Суралцагчдын аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөх болон мэдээллийн үйлчилгээг хуулийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах Сургуулийн дүрэм, журмуудыг танилцуулах, сурталчлах, мөрдлөг болгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх Хүчирхийллийн эсрэг болон сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаар боловсрол эзэмшүүлэх, мансууруулах бодисоос хамгаалах талаар зөвлөн чиглүүлэх үйлчилгээг сэтгэл зүйчид, нийгмийн ажилтан нарын оролцоотой зохион байгуулах Сургуулийн хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн ажлын…
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад үзүүлэх үйлчилгээ

  Огноо:
  Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын судалгаа хийх, тэдэнд тулгамдаж байгаа асуудалд дэмжлэг үзүүлэх Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг Боловсролын зээлийн сангийн буцалтгүй тусламжийн тэтгэлэгт хамруулах Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад суралцах хувийн төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах талаар зөвлөгөө өгөх Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад номын сангийн үйлчилгээ, соёл урлагийн арга хэмжээнд оролцох арга зам, нөхцлийг сайжруулахад анхаарах, тав тухтай…
 • Хөдөлмөр эрхлэлт, төгсөгчдийг дэмжих үйлчилгээ

  Огноо:
  Ажил олгогчдын яармаг зохион байгуулах Ажилд орох хүсэлт, албан захидал бичих, ажилд оролцох ярилцлагад бэлтгэх, ажлын байрны талаар мэдээлэл өгөх, зөвлөн чиглүүлэх Ажил олгогч байгууллага, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газартай холбоо тогтоож дадлага хийх боломж бүрдүүлэх, оюутнуудад зориулан интерншип хөтөлбөрүүд хамтран хэрэгжүүлэх “Карьер хөгжлийн төв”- ийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, дэмжих Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих уулзалт, сургалт, зөвлөгөө зохион байгуулах Оюутныг цагийн…
 • Дотуур байрны үйлчилгээ

  Огноо:
  МУИС-нь Оюутны 5 байртай жилдээ 1500-1600 оюутан хүлээн авах чадалтай. Үүнд: Оюутны I – байрны 4 давхарт Гадаад оюутан, оюутан солилцооны суралцагч бусад давхарт нь Монгол оюутан Оюутны II – байрны 4 давхарт магистр, докторын оюутан бусад давхарт бакалаврын оюутнууд Оюутны III – байранд Монгол оюутнууд Оюутны IV – байранд Гадаадын оюутан, мэргэжилтэн багш,  зочин профессорууд Оюутны V – байранд…
 • Гадаад оюутныг дэмжих үйлчилгээ

  Огноо:
  Элсэлтийн талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх Гадаад оюутны элсэх хүсэлтийг хүлээн авах, мэдээлэл өгөх, ЭБХ-тэй холбох ЭБХ-ээс элсэлттэй холбоотой мэдээлэл, гадаад оюутны шалгалтын хуваарь болон элссэн оюутны мэдээллийг хүлээн авах Хөтөлбөр, чанарын баталгаажуулалтын хэлтэсээс хөтөлбөртэй холбоотой мэдээллийг хүлээн авах Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэсээс төгсөх оюутны мэдээллийг хүлээн авах Монгол улсын хууль тогтоомж болон сургуулийн дүрэм, журмыг танилцуулах Виз, оршин суух зөвшөөрөлтэй холбоотой…
 • Оюутан солилцоо хөтөлбөрийг дэмжих үйлчилгээ

  Огноо:
    МУИС-д суралцаж байгаа гадаад оюутны дэлгэрэнгүй мэдээллийг жил бүр гаргах, статистик мэдээллийг бэлтгэх Оюутан солилцоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй хобоотой эрх зүйн акт, гэрээ, хэлэлцээрүүдийг бүртгэх, хугацаанд хяналт тавих, сунгах ажлыг ХАХ-тэй хамтран хэрэгжүүлэх Оюутан солилцо хөтөлбөрийн сурталчилгааны материал, брошурын эхийг бэлтгэж, шинэчлэх хамтын ажиллагаатай сургуулиуд руу хүргэх, сурталчлах Оюутан солилцоо хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа гадаадын суралцагчдад Монгол соёл, зан заншилтай хобоотой…
 • Боловсролын зээлийн үйлчилгээ

  Огноо:
  БСШУСЯ-ны Боловсролын зээлийн сан төрийн бодлого хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургууль болон гадаадын их дээд сургууль, коллежиудад суралцаж дээд боловсрол эзэмшиж буй оюутан залууст зээл, буцалтгүй тусламж олгох үйлчилгээг хэрэгжүүлэн зохион байгуулдаг. Боловсролын зээлийн сан: Оюутны хөгжлийн зээлийн үйлчилгээ Буцалтгүй тусламж Замын зардал олгох үйлчилгээ   Оюутны хөгжлийн зээлийн үйлчилгээ  Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:  Оюутны хөгжлийн зээл…