• БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  Огноо:
  БСШУСЯ-ны Боловсролын зээлийн сан төрийн бодлого хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургууль болон гадаадын их дээд сургууль, коллежиудад суралцаж дээд боловсрол эзэмшиж буй оюутан залууст зээл, буцалтгүй тусламж олгох үйлчилгээг хэрэгжүүлэн зохион байгуулдаг. Оюутны хөгжлийн зээлийн зорилго нь оюутан, суралцагчийн сурах бололцоог нэмэгдүүлэх, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын чанар, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ. Хичээлийн жилийн нэг улиралд…
 • Оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдах хүсэлт гаргасан суралцагчдын анхааралд

  Огноо:
  МУИС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд Оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдах хүсэлтийг Оюутан, төгсөгчийн хэлтэст 1464 суралцагч ирүүлсэн байна. Боловсролын зээлийн сангаас тус улиралд МУИС-д 941 суралцагч хамрагдах хяналтын тоог тогтоосон болно. Иймд МУИС-ийн захирлын тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг байгуулагдаж нийт хүсэлт ирүүлсэн суралцагчаас сонгон шалгаруулалт хийж 3.2 болон түүнээс дээш дүнтэй суралцагчдад Оюутны хөгжлийн зээл олгохоор шийдвэрлэв. 3.2 дээш…
 • ШУС-ИЙН ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД Оюутны хөгжлийн зээл болон буцалтгүй тусламж, сунгалтын гэрээгээ хийнэ үү

  Огноо:
  Шинжлэх ухааны сургуулийн  ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ, БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИНД ХАМРАГДСАН ОЮУТНУУД хичээлийн 2 байрны 216 тоот өрөөнд ирж ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ, БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, СУНГАЛТАА ХИЙНЭ ҮҮ.   Жич: Гэрээ болон сунгалт хийгээгүй тохиолдолд санхүүжилт орж ирэхгүй болохыг мэдэгдэж байна.
 • Хууль зүйн сургууль, Бизнесийн сургуулийн оюутнуудын анхааралд

  Огноо:
  Хууль зүйн сургууль, Бизнесийн сургуулийн ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛД ХАМРАГДСАН ОЮУТНУУД хичээлийн 2 байрны 216 тоот өрөөнд ирж ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ /СУНГАЛТАА/ ХИЙНЭ ҮҮ.   Жич: Гэрээ болон сунгалт хийгээгүй тохиолдолд санхүүжилт орж ирэхгүй болохыг мэдэгдэж байна.
 • ХШИУС, ОУХНУС оюутнуудын анхааралд

  Огноо:
  ХШИУС, ОУХНУС оюутнууд ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛД ХАМРАГДСАН ОЮУТНУУД хичээлийн 2 байрны 200 тоот өрөөнд ирж ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ /СУНГАЛТАА/ ХИЙНЭ ҮҮ. Жич: Гэрээ болон сунгалт хийгээгүй тохиолдолд санхүүжилт орж ирэхгүй болохыг мэдэгдэж байна.