• Цахим үйлчилгээ

    Огноо:
    Оюутны цахим үнэмлэх: МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуульд суралцагчаар элсүүлэх тухай захирлын тушаал гарсны дараа элссэн суралцагчдад суралцагчийн цахим үнэмлэхийг үнэ төлбөргүй олгоно. Цахим үнэмэлэхээ гээсэн, үрэгдүүлсэн хулгайд алдсан, гэмтээсэн тохиолдолд зохих төлбөрийг  төлж нөхөн авч болно. Та сургалтын системийн үндсэн цэсний Оюутны цахим үнэмлэх хэсгээс  цахим үнэмлэх хэвлэгдсэн эсэх мөн бусад шаардлагатай мэдээллийг авч болно.    Оюутны цахим үнэмлэх нь МУИС-ийн…
  • Нийтийн тээврийн цахим төлбөрийн карт захиалах, сунгалт хийлгэх оюутнуудын анхааралд

    Огноо:
    2019-2020 оны хичээлийн жилд нийтийн тээврийн цахим төлбөрийн карт шинээр захиалах, сунгалт, дахиан захиалах нийтийн тээврийн картны захиалгыг 2019 оны 08 дугаар сарын 26-аас 08 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл ажлын 5 өдөр дараах хуваарийн дагуу хүлээн авна. Хугацаа: 2019.08-26 - 2019.08-30 /ажлын 5 хоног/ Цагийн хуваарь: 10:00-17:00 Цайны цаг: 12:30-13:30 Жич: Онлайн анкетыг зааврын дагуу бөглөх Бүрдүүлсэн материалаа файлын…