Автобусаар хөнгөлөлттэй зорчих U-MONEY сунгалтын карт ирсэн тул СУНГАЛТ хийлгэсэн картаа Хичээлийн 2-р байрны 110 тоотоос ирж авна уу.