Гэрээг хэвлэж баталгаажуулан  бүрэлдэхүүн сургууль хариуцсан холбогдох мэргэжилтний майл хаягаар илгээнэ үү.