Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1618539751296 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.