Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1613989731815 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.