Оюутан таны шинийг санаачлах, бүтээлч чадварыг сорих бичил төслийн уралдаанд оролцохыг урьж байна. Image may contain: text that says "Food and Agriculture FAX75 FA Grow, h Organizationofhe the Organization Nourish, Sustain. United Nations Together. 2020 оны 10 сарын 16 дэлхийн хунсний дер оюутан залуусыг бичил теслийн уралдаанд уръж байна! таны шинжлэх ухаанч, шинэ содон, хунсний салбарт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх гарцыг эрэлхийлсэн санааг бид хулээж байна! VocE Ta теслийн саналаа 2020 оны 09 сарын 25-ны эдрийн 18:00 цаг хуртэл https//om.gle/WucHLu5a9E5kFd9 холбоосоор эсхул эх хувиар нь нуб-ын байранд ируулээрэй. #WorldFoodDay fao.org/world-food-day"     Image may contain: 1 person