• Тайваны Sinica Академи зуны дадлагын хөтөлбөртөө урьж байна

    Огноо:
    Тайваны Sinica Академи нь Математик, Физикийн шинжлэх ухаан, Амьдрахуйн шинжлэх ухаан болон Хүмүүнлэг, нийгмийн шинжлэх ухаан гэсэн гурван чиглэлийн 24 хүрээлэн, 7судалгааны хүрээлэн нэгдсэн байгууллага юм. Энэ байгууллагын талаар http://www.sinica.edu.tw/main_e.shtml  хуудаснаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.  Энэ байгууллагын Олон улсын ахисан төвшний хөтөлбөрийн Олон улсын дадлагын хөтөлбөр (TIGP-IIP)-төө та бүхнийг урьж байна. Энэ хөтөлбөр нь улсынхаа шилдэг 10 судалгааны их сургуулиудтай хамтран ажилладаг.…