• Боловсролын зээлийн үйлчилгээ

    Огноо:
    БСШУСЯ-ны Боловсролын зээлийн сан төрийн бодлого хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургууль болон гадаадын их дээд сургууль, коллежиудад суралцаж дээд боловсрол эзэмшиж буй оюутан залууст зээл, буцалтгүй тусламж олгох үйлчилгээг хэрэгжүүлэн зохион байгуулдаг. Боловсролын зээлийн сан: Оюутны хөгжлийн зээлийн үйлчилгээ Буцалтгүй тусламж Замын зардал олгох үйлчилгээ   Оюутны хөгжлийн зээлийн үйлчилгээ  Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:  Оюутны хөгжлийн зээл…