Дадлага, интерншиптэй холбоотой мэдээлэл

Тайваны Sinica Академи зуны дадлагын хөтөлбөртөө урьж байна

Тайваны Sinica Академи нь Математик, Физикийн шинжлэх ухаан, Амьдрахуйн шинжлэх ухаан болон Хүмүүнлэг, нийгмийн шинжлэх ухаан гэсэн гурван чиглэлийн...