• Дотуур байрны үйлчилгээ …

    Огноо:
    МУИС-нь Оюутны 5 байртай жилдээ 1500-1600 оюутан хүлээн авах чадалтай. Үүнд: Оюутны I – байрны 4 давхарт Гадаад оюутан, оюутан солилцооны суралцагч бусад давхарт нь Монгол оюутан Оюутны II – байрны 4 давхарт магистр, докторын оюутан бусад давхарт бакалаврын оюутнууд Оюутны III – байранд Монгол оюутнууд Оюутны IV – байранд Гадаадын оюутан, мэргэжилтэн багш,  зочин профессорууд Оюутны V – байранд…
  • МУИС-ИЙН ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙРАНД АМЬДАРЧ БУЙ СУРАЛЦАГЧДАД “ЭРҮҮЛ АЖ ТӨРӨХ ЁС ЗҮЙ” СУРГАЛТ ЯВУУЛЛАА

    Огноо:
    Сургалт: 2019 оны 05-р сарын 20-24 ны өдрүүдэд МУИС-ийн Оюутны 1, 2, 3, 4, 5-р доруур байранд болов.  Уг сургалтаар:  МУИС-ийн ОДБ-нд амьдарч буй оюутнуудад эрүүл аж төрөх ёс зүй, эрүүл цэвэр цэмцгэр орчныг хэрхэн бүрдүүлэх тухай. Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга замууд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх тухай эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилготой. Сургалтыг МУИС- ийн их эмч З.Гаравсүрэн, ОТХэлтэстэй…