Бидний тухай

Share Button

Оюутны албаны зорилго

Чанартай үр өгөөжтэй, хүртээмжтэй, оюутны өөрийн оролцоог түшиглэсэн үйлчилгээг үзүүлэх замаар оюутны хөгжлийг дэмжих, нийгмийн идэвхтэй гишүүн болгон хөгжүүлэхэд албаны зорилго оршино.

Оюутны албаны бүтэц

Төв алба

 • Утас: 77307730: 1143,1144
 • Email: studentaffairs@num.edu.mn

ШУС-Оюутны албаны мэргэжилтэн

 • Утас: 77307730: 2112
 • Email: studentaffairs1@num.edu.mn

ХШИУС-Оюутны албаны мэргэжилтэн

 • Утас: 77307730: 3106
 • Email: studentaffairs2@num.edu.mn

БС-Оюутны албаны мэргэжилтэн

 • Утас: 77307730: 4104
 • Email: studentaffairs3@num.edu.mn

ХЗС-Оюутны албаны мэргэжилтэн

 • Утас: 77307730: 3501
 • Email: studentaffairs4@num.edu.mn

ОУХНУС-Оюутны албаны мэргэжилтэн

 • Утас: 77307730: 5103
 • Email: studentaffairs5@num.edu.mn

Орхон-Оюутны албаны мэргэжилтэн

 • Утас: 77307730:3106
 • Email: studentaffairs6@num.edu.mn

Завхан-Оюутны албаны мэргэжилтэн

 • Утас: 77307730: 3106
 • Email: studentaffairs7@num.edu.mn

Оюутны алба дараах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлнэ

Оюутныг чиглүүлэх, зөвлөх үйлчилгээ /Academic support/

 • Шинэ элсэгчдийг чиглүүлэх, гарын авлагаар хангах
 • Хичээл сонголт, ганцаарчилсан төлөвлөгөө
 • Мэргэжих чиглэл, мэргэжлийн хөтөлбөр сонголт
 • Хос болон хавсарга мэргэжлээр cypaлцax
 • Сурах арга барил эзэмшүүлэх сургалт,
 • Дэмжлэг туслалцаа /бакалавр, магистр доктор/

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ /Careers, jobs and internships/

 • Цагийн болон түр ажилд зуучлах
 • Дадлага, интерншип хөтөлбөрт хамруулах
 • Хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх сургалт, семинарт opoлцox
 • Төгсөгчдийг ажлын байранд зуучлах

Дотуур байр, орон сууцны үйлчилгээ /Accommodation and housing/

 • Сypaлцax xyгацаанд стандартад нийцсэн амьдрах байраар хангах, дacaн зохицох явцад дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх
 • Гэр бүлтэй болон түрээсийн opoн cyyцанд амьдрах оюутанд дэмжлэг үзүүлэх

Оюутны тэтгэлэг, санхүүгийн дэмжлэг /Scholarships and Student Funding Services/

 • МУИС-ийн болон гадаад дотоодын тэтгэлэгт хамрагдах
 • Үндэсний тэтгэлэг, СТС зээл тусламжид хамрагдах
 • Олон улсын болон улсын чанартай уралдаан тэмцээнд оpoлцoн амжилт гаргасан оюутнууд дэмжлэг хүсэх
 • Судалгааны грант aвaxaд зөвлөх

Оюутан солилцоо, сайн дурын ажил, нийгмийн үйлчилгээ /Student exchange, social and volunteer services/

 • Гэрээтэй гадаадын их сургуульд cypaлцax, оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах
 • Завхан, Орхон бүрэлдэхүүн сургууль, дотоодын их сургууль хоорондын богино хугацааны оюутан солилцоонд хамрагдах
 • Сайн дурын үйл ажиллагаанд opoлцox
 • Нийгмийн тустай үйл ажиллагаанд хамрагдах

Соёл, Cпорт, эрүүл мэндийн үйлчилгээ /Culture, Health and wellbeing/

 • Оюутны эрүүл мэндийн даатгал, үйлчилгээнд хамрагдах
 • Спортын үйл ажиллагаанд opoлцox
 • Урлаг, соёлын дугуйлан, клубд хамрагдах

Төгсөгчид болон оюутны байгууллага /Alumni, student association & club/

 • Төгсөгчдийн холбооны үйл ажиллагаанд хамрагдах
 • МУИС-ийн оюутны байгууллага, сайн дурын клубүүдэд нэгдэх
 • Өөрийгөө хөгжүүлэхэд чиглэсэн зөвлөгөө өгөх, чадавхжуулах

Гадаад оюутныг дэмжих үйлчилгээ /International students/

 • Peer хөтөлбөрт хамрагдах
 • Соёлын хөтөлбөрт хамрагдах
 • Аяллын, танилцуулах, чөлөөт цагийн хөтөлбөрт хамрагдах