Оюутан солилцоо

Оюутнууд тус сургуульд суралцах хугацаандаа хамтын ажиллагаа, оюутан солилцооны гэрээтэй гадаадын их сургуульд нэг улирал эсвэл нэг жилийн хугацаанд оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой. Солилцооны хөтөлбөрт хамрагдсанаар оюутнууд гадаад хэлний мэдлэг, сурч буй мэргэжлийн дагуу мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, гадаад улс орны соёлоос суралцах давуу талтай.