Клубийн үйл ажиллагаа явуулах анги танхимын хуваарь /2015-2016 оны хичээлийн жил/

Share Button

2015-2016 оны хичээлийн жилд “Оюутны хөгжлийг дэмжих” үйл ажиллагааны хүрээнд МУИС-ийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй клубуудэд хичээлийн бус цагаар бүрэлдэхүүн сургуулийн анги танхимыг клубийн  зориулалтаар ашиглаж болох боломжийг МУИС-ийн зүгээс олголоо.

Клубуудын цагийн хуваарь

Салбар сургууль Клубын  нэрс, холбоо барих Өдөр Анги Цаг
1 ОУХНУС Загвар НҮБ клуб  /95856181/ Лхагва 5-р байр 303 17:40-21:00
Дипломат /99225719/ Мягмар 5-р байр 410 17:40-21:00
2 ХШУИС  Экологи /88747640/ Лхагва 3-р байр 302 17:40-21:00
Оюутан тэмүүлэл // Лхагва 3-р байр 309 17:40-21:00
3 ХЗС  Berkeley /95790842/ Мягмар 3Б-р байр 313 17:40-21:00
Залуу криминогич // Баасан 3Б-р байр 313 17:40-21:00
4 БС Найз нь найзыгаа дэмжье клуб /90069005/ Пүрэв 4-р байр 119 17:40-21:00
Бизнесийн сургуулийн оюутны нэгдэл клуб /99250603/ Пүрэв 4-р байр 112 17:40-21:00
Найз нь найзыгаа дэмжье клуб /90069005/ Даваа 8-р байр 204 17:40-21:00
Бизнесийн сургуулийн оюутны нэгдэл клуб /99250603/ Даваа 8-р байр 206 17:40-21:00
5 ШУС Best клуб  /99971164/ Лхагва 2-р байр 208 17:40-19:30
Unity of science клуб /99622865/ 19:30-21:00
Залуу филсофич клуб /88807968/ Мягмар 2-р байр 211 17:40-19:30
Психо клуб /99796005/ 19:30-21:00
 English speaking клуб /99123595/ Лхагва 2-р байр 218 17:40-19:30
Титэм түүх клуб /91558008/ 19:30-21:00
Focus клуб // Мягмар 2-р байр 314 17:40-19:30
Клуб // 19:30-21:00
Гитарын клуб /99860150/ Баасан 2-р байр 314 17:40-19:30
 Probe клуб /99776895/ 19:30-21:00
Утгын чандмань клуб /88968402/ Баасан 2-р байр 327 17:40-19:30
Google клуб /88176621/ 19:30-21:00
Geo Leader  клуб /88605774/ Мягмар 7-р байр 101 17:40-21:00
Оюун ухааны клуб /99860150/ Баасан 17:40-21:00