Өөрийгөө хөгжүүлэхэд чиглэсэн зөвлөгөө өгөх, чадавхжуулах

Төгсөгч танд туслах гарын авлага

  • Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжээ тодорхойлох
  • Ажилд орох төлөвлөгөө гаргах
  • Ажилд орох шаардлагатай материалууд цуглуулах
  • Ажилд орох өргөдөл хэрхэн
  • Ажлын ярилцлагад орох юуг анхаарах зэрэг асуудлуудад хариу олох шаардлагатай бол доорх гарын авлагатай танилцана уу. /уншиж дуустал түр хүлээнэ үү/

Татах (PDF )