Спортын үйл ажиллагаа

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД БИЕИЙН ТАМИРЫН ТЭНХИМЭЭС ОЮУТАН ЗАЛУУЧУУДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНЫ ХУВИАР

2015 оны IX-X сар

Slide1

XI-XII сар

Slide2

2016 оны II сар

Slide3

III сар

Slide4

IV-V сар

Slide5