Оюутны эрүүл мэндийн даатгал, үйлчилгээнд хамрагдах