Гэрээтэй гадаадын их сургуульд суралцах, оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах

Оюутан солилцооны гэрээтэй гадаадын их дээд сургуулиудын жагсаалт

Ерөнхий бүрдүүлэх материалууд:

  1. Гадаад паспортын хуулбар
  2. Дүнгийн тодорхойлолт
  3. Recomendation letter /Дэмжсэн захиа/
  4. Анкет /CV/
  5. Гадаад хэлний шалгалтын оноо
  6. Эссе

/Бусад шаардлагатай материалуудыг тухайн сургууль өөрсдөө зарлах болно./ 

Сургуулийн нэр Улс Оюутнуудад тавих шалгуур Хичээл эхлэх хугацаа /Намар, Хавар/ Суралцах түвшин  Website
1 Данкүүкийн Их Сургууль /Dankook University/ БНСУ Англи эсвэл Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр www.dankook.ac.kr
2 Канвоны Их Сургууль /Kangwon University/ БНСУ Англи эсвэл Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр www.kangwon.ac.kr
3 Чонбүүкийн Үндэсний Их Сургууль /Chonbuk National University/ БНСУ Англи эсвэл Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр www.chonbuk.ac.kr
4 Соган Их Сургууль /Sogan University/ БНСУ Англи эсвэл Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр www.sogang.ac.kr
5 Соган Их Сургууль /Sogan University/ БНСУ Англи эсвэл Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр www.cheju.ac.kr
6 Чун-Ан Их Сургууль /Chun An University/ БНСУ Англи эсвэл Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.cau.ac.kr/
7 Ханбат Их Сургууль /Hanbat University/ БНСУ Англи эсвэл Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр www.hanbat.ac.kr
8 Ханьяны Их Сургууль /Hanyan University/ БНСУ Англи эсвэл Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.hanyang.ac.kr/
9 Хангүүк Их Сургууль /Hankook University of Foreign study/ БНСУ Англи эсвэл Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр www.hufs.ac.kr
10 Конгүүк Их Сургууль /Konkook University/ БНСУ Англи эсвэл Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр www.konkuk.ac.kr
11 Күнминий Их Сургууль /Kookmin University/ БНСУ Англи эсвэл Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр www.kookmin.ac.kr
12 Кёнхи Их Сургууль /Kyung hee University/ БНСУ Англи эсвэл Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.khu.ac.kr/
13 Хоккайда Их Сургууль /Hokkaida University/ Япон IELTS-6,5 IBT TOFEL-550, Япон хэлний түвшин-N2,Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр http://www.hokudai.ac.jp/
14 Аюума-Гакуйн Их Сургууль /Ayoma Gakuin University/ Япон IELTS-6,5 IBT TOFEL-550, Япон хэлний түвшин-N3, Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр http://www.aoyama.ac.jp/
15 Сока Их Сургууль /Soka University/ Япон IELTS-6,5 IBT TOFEL-550, Япон хэлний түвшин-N3, Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр, Магистр www.soka.ac.jp
16 Васедагийн Их Сургууль /Waseda University/ Япон IELTS-6,5 IBT TOFEL-550, Япон хэлний түвшин-N3, Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр, Магистр www.waseda.jp
17 Акитагийн Олон улсын Их Сургууль /Akita International University/ Япон IELTS-6,5 IBT TOFEL-550, Япон хэлний түвшин-N3, Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр www.aiu.ac.jp
18 Чү-О Их Сургууль /Chuo University/ Япон IELTS-6,5 IBT TOFEL-550, Япон хэлний түвшин-N3, Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр www.chuo.ac.jp
19 Нагоягийн Их Сургууль /Nagoya University/ Япон IELTS-6,5 IBT TOFEL-550, Япон хэлний түвшин-N2,Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр, Магистр http://www.nagoya-u.ac.jp/
20 Сэншү Их Сургууль /Senshu University/ Япон IELTS-6,0 IBT TOFEL-500, Япон хэлний түвшин-N3, Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр www.senshu-u.ac.jp
21 Шига Их Сургууль /Shiga University/ Япон Англи эсвэл, Япон хэлний мэдлэгийн түвшинг харуулсан сертификат, Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр http://www.shiga-u.ac.jp/
22 Осакагийн Их Сургууль /Osaka University/ Япон Англи эсвэл, Япон хэлний мэдлэгийн түвшинг харуулсан сертификат, Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр, Магистр www.osaka-u.ac.jp
23 Токиогийн Гадаад хэлний их сургууль /Tokyo University of Foreign Studies/ Япон Англи эсвэл, Япон хэлний мэдлэгийн түвшинг харуулсан сертификат, Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр http://www.tufs.ac.jp/
24 Рикко Их Сургууль /Rikkyo University/ Япон Англи эсвэл, Япон хэлний мэдлэгийн түвшинг харуулсан сертификат, Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр, Магистр, Доктор www.rikyo.ac.jp
25 Мэйжи Их Сургууль /Meiji Univeristy/ Япон Англи эсвэл, Япон хэлний мэдлэгийн түвшинг харуулсан сертификат, Дүнгийн голч 3,0 дээш Аравдугаар сар, Дөрөвдүгээр сар Бакалавр http://www.meiji.ac.jp/
26 МГИМО ОХУ Орос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://mgimo.ru/
27 Буриадын Их Сургууль /Buryat State University/ ОХУ Орос хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.bsu.ru/
28 Өвөрмонголын Үндэсний Их Сургууль /National University of Inner Mongolia/ БНХАУ Хятад хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.csc.edu.cn/
29 Жилин Их Сургууль /Jilin University/ БНХАУ Хятад хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.jlu.edu.cn/
30 Тианжиний Их Сургууль / Tianjin University/ БНХАУ Хятад хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.tju.edu.cn/
31 Бээжингийн Төвийн Үндэсний Их Сургууль БНХАУ Хятад хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.educhina.mn/
32 Өвөрмонголын Багшийн Их Сургууль БНХАУ Хятад хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.educhina.mn/
33 Тайваний Үндэсний Их Сургууль /National Taiwan University/ Тайвань Англи эсвэл, Хятад хэлний мэдлэгийн түвшинг харуулсан сертификат, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.ntu.edu.tw/
34 Тамкан Их Сургууль /Tamkang University/ Тайвань Англи эсвэл, Хятад хэлний мэдлэгийн түвшинг харуулсан сертификат, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.tku.edu.tw/
35 Сан Ят-Сэн Их Сургууль /Sun Yat-Sen University/ Тайвань Англи эсвэл, Хятад хэлний мэдлэгийн түвшинг харуулсан сертификат, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр, Магистр http://www.sysu.edu.cn/
36 Ченчи Их Сургууль /National Chengchi University/ Тайвань Англи эсвэл, Хятад хэлний мэдлэгийн түвшинг харуулсан сертификат, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.nccu.edu.tw/
37 Гумболдтийн Их Сургууль /Humboldt University/ ХБНГУ Герман эсвэл Англи хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр www.hu-berlin.de
38 Халле Их Сургууль /Martin-Luther Univesity of Halle/ ХБНГУ Герман эсвэл Англи хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.uni-halle.de/
39 Лепхана Их Сургууль /Leuphana University/ ХБНГУ Герман эсвэл Англи хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр, Магистр http://www.leuphana.de/
40 Ка-Фоскари Их Сургууль /Ca-Foscari University of Venice/ БНИУ Англи эсвэл Итали хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.unive.it/
41 Хонконгийн Их Сургууль /University of Hong-Kong/ БНХАУ Англи эсвэл Хятад хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.hku.hk/
42 Дорно Дахины хэл, иргэншлийн үндэсний дээд сургууль/INALCO/ БНФУ Франц хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.inalco.fr/
43 Карлийн Их Сургууль /Charles University in Prague/ БНЧУ Англи эсвэл Чех хэлний мэдлэгтэй байх, Дүнгийн голч 3,0 дээш Есдүгээр сар, Хоёрдугаар сар Бакалавр http://www.cuni.cz/