Оюутан солилцоо, сайн дурын ажил, нийгмийн үйлчилгээ