Ерөнхий суурь хичээлийн жагсаалт

Ерөнхий суурь хичээлийн жагсаалт

2014 оны 07-р сарын 08-ны өдрийн

МУИСийн Ерөнхий суурийн хичээлийн хороогоор хэлэлцэгдсэн батлагдсан хувилбар

АГУУУЛГЫН ЧИГЛЭЛ, БАГЦ ЦАГ Санал болгож буй хичээл Харьяа сургууль Харьяалах тэнхим Түвшин
I. Байгалийн ухаан
I. Байгалийн ухаан

6 багц цаг

1 Хүрэх үр дүн: Байгалийн юмс үзэгдлийн мөн чанар, шинжлэх ухааны үзэл баримтлалыг ойлгож тайлбарлах, мэдээлэлд шинжлэх ухаанчаар хандах, таамаглал дэвшүүлэх, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх чадвартай болно.
1 Математик 1а ШУС, БУС Математикийн тэнхим Нийгмийн ухаан, хүмүүнлэгийн ухааны чиглэл гэх мэт
2 2 Математик 1б ШУС, БУС Математикийн тэнхим Байгалийн ухаан, инженер, бизнесийн ангийн оюутнуудад зориулсан
3 3 Математик 1в ШУС, БУС Математикийн тэнхим Байгалийн ухаан, математикийн чиглэлээр сурах сонирхолтой оюутнуудад зориулсан
4 4 Юмс үзэгдлийн физик үндэс ШУС, БУС Физикийн тэнхим Нийгмийн ухаан, хүмүүнлэгийн ухааны чиглэл гэх мэт
5 5 Физик ШУС, БУС Физикийн тэнхим Байгалийн ухаан, инженерийн чиглэл
6 6 Физикийн үндэс ШУС, БУС Физикийн тэнхим Физикийн мэргэжлээр суралцах оюутнуудад зориулсан
7 7 Нийгмийн газарзүй ШУС, БУС Газарзүйн тэнхим Хүмүүнлэг, нийгэм, хууль, эдийн засгийн чиглэлээр сурах сонирхолтой оюутнуудад
8 8 Дэлхий Судлалын Үндэс ШУС, БУС Газарзүйн тэнхим Байгалийн ухаан, инженерийн чиглэл
9 9 Молекул ба эсийн биологи ШУС, БУС Биологийн тэнхим Хүмүүнлэг, нийгэм, хууль, эдийн засгийн чиглэлээр сурах сонирхолтой оюутнуудад
10 10 Организм ба эволюцийн биологи ШУС, БУС Биологийн тэнхим Байгалийн ухаан, инженерийн чиглэл
11 11 Экологи ба тогтвортой байдал ШУС, БУС Биологийн тэнхим Нийтлэг
12 12 Хими ба амьдрал ШУС, БУС Химийн тэнхим Хүмүүнлэг, нийгэм, хууль, эдийн засгийн чиглэлээр сурах сонирхолтой оюутнуудад
13 13 Байгалийг танин мэдэх химийн үндэс ШУС, БУС Химийн тэнхим Байгалийн ухаан, инженерийн чиглэл
II. Хүмүүнлэгийн ухаан

6 багц цаг

14 II. Хүмүүнлэгийн ухаан
Хүрэх үр дүн: Сэтгэлгээний түүхийг танин мэдэх, философи, уран зохиолын бичвэрт дүн шинжилгээ хийх чадвар, урлаг гоо зүйн сэтгэлгээг хөгжүүлэх, ёс зүйн үнэлэмжийг төлөвшүүлэх зорилготой
1 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй (2:1) Нийтлэг
15 2 Эрх зүйн үндэс ХЗС Төр, захиргааны эрх зүй, Эрх зүй судлал, Эрүүгийн эрх зүй, Олон улсын эрх зүйн тэнхим Нийтлэг
16 3 Хэл шинжлэлийн үндэс ШУС, ХУС Монгол хэл хэлшинжлэлийн тэнхим Нийтлэг
Европ судлалын тэнхим
17 4 Соёл судлал ШУС, ХУС Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим Нийтлэг
Ази судлалын тэнхим
18 5 Дэлхийн соёл иргэншил ШУС, ХУС Түүхийн тэнхим\Ази судлалын тэнхим Нийтлэг\ Дэлхийн түүх хичээлтэй уялдуулж сонголттой санал болгоно.
Европ судлалын тэнхим
19 6 Монгол бичиг 1 ШУС, ХУС Монгол хэл хэлшинжлэлийн тэнхим Нийтлэг
20 7 Урлагийн боловсрол ШУС, ХУС Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим Нийтлэг
21 8 Уран зохиолын удиртгал ШУС, ХУС Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим Нийтлэг
22 9 Шашин судлалын үндэс ШУС, ХУС Философи, шашин судлалын тэнхим Нийтлэг
23 10 Философийн үндэс ШУС, ХУС Философи, шашин судлалын тэнхим Нийтлэг
24 11 Монгол соёл иргэншил ШУС, ХУС Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим Нийтлэг
25 12 Хүний эрх ХЗС ХЗС Нийтлэг
26 11 Олон улсын харилцааны үндэс ба даяаршил ОУХНУС  – Нийтлэг
III. Нийгмийн ухаан

6 багц цаг

27 III. Нийгмийн ухаан
Хүрэх үр дүн: Нийгэм эдийн засаг, засаглал, ослын олон талт байдал, хүн хоорондын харилцаа, зан үйлийг танин мэдэх, бүтээлч сэтгэлгээ, шинжлэх ухаанч хандлагад суралцах болно.
1 Макроэкономиксийн үндэс ШУС, НУС Эдийн засгийн тэнхим Нийтлэг
28 2 Микроэкономиксийн үндэс ШУС, НУС Эдийн засгийн тэнхим Нийтлэг
29 3 Экономиксын үндэс ШУС, НУС Эдийн засгийн тэнхим Нийтлэг
30 4 Антропологийн үндэс ШУС, НУС Антропологи, археологийн тэнхим Нийтлэг
31 5 Археологийн үндэс ШУС, НУС Антропологи, археологийн тэнхим Нийтлэг
32 6 Социологи ШУС, НУС Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим Нийтлэг
33 7 Нийгмийн ажил ШУС, НУС Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим Нийтлэг
34 8 Улс төр судлалын үндэс ШУС, НУС Улс төр судлалын тэнхим Нийтлэг
35 9 Сэтгэл судлалын үндэс ШУС, НУС Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим Нийтлэг
36  10 Ардчиллын боловсрол ШУС НУС Улс төр судлалын тэнхим Нийтлэг
37 11 Бизнес ба нийгэм БС Нийтлэг
IV. Иргэний боловсрол: БШУЯ-ны шийдвэрийн дагуу Монголын түүх хичээл заавал судлах хичээл юм.

3 багц цаг

38 IV. Иргэний боловсрол
Хүрэх үр дүн: Монголын түүх соёл, улс төр, эдийн засаг, эрх зүй, хүний үндсэн эрх, хувь хүний төлөвшил, хөгжлийн талаар суралцах, багаар ажиллах ур чадварыг хөгжүүлэх болно.
1 Монголын түүх (Ерөнхий) ШУС, ХУС Түүхийн тэнхим Нийтлэг
39 2 Монголчууд дэлхийн түүхэнд ШУС, ХУС Түүхийн тэнхим Нийтлэг
40 3 Монголын түүх: Нүүдэллэхүй ёсон ШУС, ХУС Түүхийн тэнхим Нийтлэг.
41 4 Монголын түүх: Чингисийн эрин ба Евро-Ази ШУС, ХУС Түүхийн тэнхим Нийтлэг
42 5 Монголын түүх: Эзэнт гүрний дараах Монголчуудын түүх соёл ШУС, ХУС Түүхийн тэнхим Нийтлэг
43 6 Монгол ба улаан хувьсгал ШУС, ХУС Түүхийн тэнхим Нийтлэг
44 6 Монголын түүх: Монголын нийгэм орчин цагийн дүр төрхөд шилжсэн нь ШУС ХУС Түүхийн тэнхим Нийтлэг
Судалгаа шинжилгээний арга зүй

3 багц цаг

45 V. Судалгаа шинжилгээний арга зүй 3 багц цаг
Хүрэх үр дүн: Тоон болон чанарын мэдээ баримтанд шинжилгээ хийж үнэлэх, логик сэтгэлгээ хөгжүүлэх, шалтгаан ур чадварын холбоог тогтоох, процессийг загварчлах, асуудал тодорхойлж сурна.
1 Компьютер тооцооллын үндэс Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим Нийтлэг
46 2 Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим Нийтлэг
47 3 Мэдээллийн технологийн үндэс ХШУИС Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим Нийтлэг
48 4 Магадлал, статистикийн удиртгал ШУС, БУС Математикийн тэнхим Нийтлэг
ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим
49 5 Статистикийн үндэс ШУС, БУС, НУС Математикийн тэнхим Нийтлэг
Эдийн засгийн тэнхим
50 6 Элементар логик ба математик хандлага ШУС, НУС Математикийн тэнхим Нийтлэг
51 7 Логикийн удиртгал ШУС, ХУС Философи, шашин судлалын тэнхим Нийтлэг
52 Хувь хүний санхүү БС БС Нийтлэг
53 8 Нийгмийн судалгааны аргууд ШУС, НУС Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим\Эдийн засгийн тэнхим Нийтлэг
VI. Яриа бичгийн ур чадвар

3 багц цаг

54 VI. Яриа бичгийн ур чадвар
Хүрэх үр дүн: Яриа бичгийн өөрийгөө илэрхийлэх ур чадвар, эрдэм шинжилгээний бичгийн ур чадвар эзэмших болно.
1 Монгол хэл бичиг, найруулга зүй ШУС, ХУС Монгол хэл хэлшинжлэлийн тэнхим Нийтлэг
55 2 Хэл ярианы соёл ШУС, ХУС Европ судлалын тэнхим Нийтлэг
56 3 Илтгэх урлаг ШУС, ХУС Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим Нийтлэг
57 4 Академик бичих ур чадвар (монгол, англи хэлээр) ШУС, НУС \Эдийн засгийн тэнхим, Их британи. Америк судлал Нийтлэг
VII. Англи хэл, бусад хэл

6 цаг цаг

58 VII. Англи хэл, бусад хэл 6 цаг цаг
Хүрэх үр дүн: Англи хэл \бусад хэл\-ээр мэргэжлийн эх сурвалжийг ашиглаж чаддаг байх, англи хэлний ярих, сонсох, унших, бичих ур чадварын дундын дээд түвшинг (upper intermediate) хангаж өгнө.
1 Ерөнхий англи хэл: (анхан) ШУС, ХУС Гадаад хэлний төв Нийтлэг
59 2 Академик англи хэл-1 (Анхан дунд) ШУС, ХУС Гадаад хэлний төв Нийтлэг
60 3 Академик англи хэл-2 (дунд) ШУС, ХУС Гадаад хэлний төв Нийтлэг
61 4 Академик англи хэл-3 (ахисан дунд) ШУС, ХУС Гадаад хэлний төв Нийтлэг
62 5 Солонгос хэл 1 ШУС, ХУС Ази судлалын тэнхим Нийтлэг
63 6 Солонгос хэл 2 ШУС, ХУС Ази судлалын тэнхим Нийтлэг
64 7 Япон хэл 1 ШУС, ХУС Ази судлалын тэнхим Нийтлэг
65 8 Япон хэл 2 ШУС, ХУС Ази судлалын тэнхим Нийтлэг
66 9 Хятад хэл 1 ШУС, ХУС Ази судлалын тэнхим Нийтлэг
67 10 Хятад хэл 2 ШУС, ХУС Ази судлалын тэнхим Нийтлэг
68 11 Франц хэл 1 ШУС, ХУС Европ судлалын тэнхим Нийтлэг
69 12 Франц хэл 2 ШУС, ХУС Европ судлалын тэнхим Нийтлэг
70 13 Орос хэл 1 ШУС, ХУС Европ судлалын тэнхим Нийтлэг
71 14 Орос хэл 2 ШУС, ХУС Европ судлалын тэнхим Нийтлэг
72 15 Герман хэл 1 ШУС, ХУС Европ судлалын тэнхим Нийтлэг
73 16 Герман хэл 2 ШУС, ХУС Европ судлалын тэнхим Нийтлэг
74 17 Араб хэл ШУС, ХУС Ази судлалын тэнхим Нийтлэг
75 18 Турк хэл ШУС, ХУС Ази судлалын тэнхим Нийтлэг
76 19 Чех хэл ШУС, ХУС Европ судлалын тэнхим Нийтлэг
77 20 Итали хэл ШУС, ХУС Европ судлалын тэнхим Нийтлэг
78 21 Испани хэл ШУС, ХУС Европ судлалын тэнхим Нийтлэг
79 22 Төвд хэл ШУС, ХУС Философи, шашин судлалын тэнхим Нийтлэг
80 23 Санскрит хэлний үндэс ШУС, ХУС Философи, шашин судлалын тэнхим Нийтлэг
VIII. Биеийн тамир, эрүүл ахуй
3 багц цаг
81 VIII. Биеийн тамир, эрүүл ахуй
Хүрэх үр дүн: Бие бялдраа хөгжүүлэх, эрүүл амьдрах ухаанд суралцах, эрсдэл гамшгийн үед аюулгүй байдлаа хангах, анхан шатны тусламж үзүүлэх чадвар эзэмшүүлж өгнө.
1 Хүнс ба эрүүл хооллолт ШУС, ШУС Биологийн тэнхим Нийтлэг
82 2 Эрүүл мэндийн сэтгэл судлал ШУС, НУС Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим Нийтлэг
83 3 Эмчилгээний биеийн тамир\Тусгай бүлэг Биеийн тамирын тэнхим Эрүүл мэндийн байдлаар огцом хөдөлгөөн хийх хязгаартай оюутнуудад
84 4 Ерөнхий биеийн тамир Биеийн тамирын тэнхим Нийтлэг
85 Биеийн тамир (Волейбол) Биеийн тамирын тэнхим
86 Биеийн тамир (Аэробик) Биеийн тамирын тэнхим
87 Биеийн тамир (Сагсан бөмбөг) Биеийн тамирын тэнхим
88 Биеийн тамир (Усанд сэлэлт) Биеийн тамирын тэнхим