Хүн амын дунд нянгийн тэсвэржилтээс сэргийлэх, өсвөр үе, залуучуудад эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх шаардлага тулгамдаж байгаа юм. Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт 2018 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 13:00-14:00 цагийн хооронд хичээлийн 1 байрны “Эрдмийн танхим”-д болох тул оюутан залуус та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу. Сургалтын сэдэв: