БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ын тухай ерөнхий ойлголт өгөх, урьдчилан сэргийлэх зөвөлгөө өгөх сургалт болно.

Нийтэлсэн: Л. Чинзориг -2017/05/24
Share Button

МУИС-ийн Оюутны алба, АШУҮИС хамтран оюутнуудад зориулан БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ын тухай ерөнхий ойлголт өгөх, урьдчилан сэргийлэх зөвөлгөө өгөх сургалт зохион байгуулна. Та бүхнийг өөрийгөө ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс хэрхэн хамгаалах тухай зөвөлгөө, сургалтанд хамрагдахыг урьж байна.

Монгол улсын хэмжээнд нийт өвчлөлийн 25.1%-ийг эзэлж байна.

2016 онд зонхилон тохиолдох БЗДХ-ийн тохиолдол 14964 бүртгэгдсэн ба насны ангилалаар авч үзвэл нийт өвчлөлийн 42%-ийг 15-24 насны залуучууд эзэлж байна.

СУРГАЛТ: МУИС-ийн оюутны 3,5-р дотуур байрны бие даах танхимд 2017.05.25-нд 17:00 цагаас явагдана.

БЗХӨ, ХДХВ, ДОХ тархалт 2016 зурган илэрцүүд

БЗХӨ, ХДХВ, ДОХ зурган илэрцүүд

МУИС-ОЮУТНЫ АЛБА