ЕБС-ийн 300 гаруй сурагчид МУИС-ийн үйл ажиллагаа, сургалтын хөтөлбөртэй танилцаж байна.

Нийтэлсэн: Л. Чинзориг -2017/04/11
Share Button

Монгол Улсын Их Сургуулийн Оюутны алба, Сургалтын нэгдсэн алба Монголын Сурагчдын Холбоотой хамтран нийслэлийн дунд сургуулиудын төгсөх ангийн сурагчдад МУИС-ийн элсэлт, үйл ажиллагааны чиглэл, хичээлийн анги таним, бүрэлдэхүүн сургуулиудыг  өртөөчлөн танилцууллаа.

Уг  хөтөлбөрт Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн сургуулиудын төлөөлөл болох нийт 300 гаруй сурагч хамрагдах бөгөөд  эхний 150 гаруй сурагч хамрагдлаа. Тус үйл ажиллагаа 2017.04.11, 12-ны өдрүүдэд МУИС-ийн дугуй танхимд 15:00 цагаас болж байна.

IMG_0074

img_06761

img_07041