• “ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ”-ийн бүртгэл сунгагдлаа

    Огноо:
    Монгол Улсын Засгийн Газрын  46-р тогтоолоор батлагдсан “Оюутны хөгжлийн зээл”-ийг олгох  хяналтын тоо батлагдаж ирсэн тул  зээл авах оюутнуудын бүртгэл эхэллээ. 2018-2019 оны хичээлийн жилд зээлд хамрагдах оюутнууд дараах шаардлагыг хангаж, материалаа бүрдүүлсэн  байна. Хичээлийн жилийн нэг улиралд 10-аас доошгүй цагийн хичээл судалж, дүгнүүлсэн байх. Дүнгийн шалгуур Боловсролын шатлал Бакалавр Магистр Доктор ЭЕШ оноо 600< Голч дүн 2.8< 3.2< 3.2< Зээл…
  • ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

    Огноо:
    Монгол Улсын Засгийн Газрын  46-р тогтоолоор батлагдсан “Оюутны хөгжлийн зээл”-ийг олгох  хяналтын тоо батлагдаж ирсэн тул  зээл авах оюутнуудын бүртгэл эхэллээ. 2018-2019 оны хичээлийн жилд зээлд хамрагдах оюутнууд дараах шаардлагыг хангаж, материалаа бүрдүүлсэн  байна. Хичээлийн жилийн нэг улиралд 10-аас доошгүй цагийн хичээл судалж, дүгнүүлсэн байх. Дүнгийн шалгуур Боловсролын шатлал Бакалавр Магистр Доктор ЭЕШ оноо 600< Голч дүн 2.8< 3.2< 3.2< Зээл…