Шинэ мэдээ

ШИНЖЛЭХ УХААНЫГ ДЭМЖИХ ЯПОНЫ НИЙГЭМЛЭГ /JSPS/-ИЙН ХӨТӨЛБӨРТ УРЬЖ БАЙНА

Шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай, өргөн цар хүрээтэй хөтөлбөрүүдийг санаачлан хэрэгжүүлдэг ШУДЯН нь 1932 онд Японы эзэн хааны...

Монгол Улсын Их Сургуульд элсэн суралцахыг урьж байна

Монгол Улсын Их Сургууль 2016-2017 оны хичээлийн жилийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлт орон даяар 2016 оны 4 дүгээр сарын 25-аас 06 дугаар сарын 30-ны...

MIT Global Startup Labs-Mongolia хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ

Монгол Улсын БСШУЯ, АНУ-ын Массачусеттсын Технологийн Институт (МТИ)-ын хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу хэрэгжиж буй “МТИ-Монгол...

Хандивын гэрээнд гарын үсэг зурлаа

Торгоны замын их сургуулиудын сүлжээ байгууллага Silk- road Universities Network (SUN) болон МУИС хооронд  2016 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр  МУИС-ийн Цахим номын...