• Нийгмийн үйлчилгээ, оюутны байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээ

    Огноо:
      Хичээлийн жилийн нээлт, төгсөлтийн ёслолын үйл ажиллагаа зохион байгуулах Оюутны урлагийн авьяасыг дэмжих, урлагийн бие даасан тоглолт бэлтгэх, сонгодог урлагийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах Оюутны спортын уралдаан, тэмцээнийг холбогдох тэнхимтэй хамтран графикаар зохион байгуулах Оюутанд зориулсан фитнес клуб, бялдаржуулах төвүүдтэй хамтран ажиллаж, эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээг зохион байгуулах Оюутны байгууллагатай хамтран оюутнуудад зориулсан амралт, чөлөөт цагийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх…