• Хөдөлмөр эрхлэлт, төгсөгчдийг дэмжих үйлчилгээ

    Огноо:
    Ажил олгогчдын яармаг зохион байгуулах Ажилд орох хүсэлт, албан захидал бичих, ажилд оролцох ярилцлагад бэлтгэх, ажлын байрны талаар мэдээлэл өгөх, зөвлөн чиглүүлэх Ажил олгогч байгууллага, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газартай холбоо тогтоож дадлага хийх боломж бүрдүүлэх, оюутнуудад зориулан интерншип хөтөлбөрүүд хамтран хэрэгжүүлэх “Карьер хөгжлийн төв”- ийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, дэмжих Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих уулзалт, сургалт, зөвлөгөө зохион байгуулах Оюутныг цагийн…
  • CAREER & JOB FAIR өдөрлөгийн үеэр МУИС-ийн 700 гаруй суралцагч ажлын байранд бүртгүүллээ

    Огноо:
    Хөдөлмөрийн зах зээлд шинээр хөл тавьж буй МУИС-ын шинэхэн төгсөгчдийн зан төлөв, авьяас сонирхол, хандлага ур чадварыг технологийн дэвшил ашиглан дэлгэрэнгүй тодорхойлж, карьер хөгжлийн цогц үйлчилгээ үзүүлснээр  ажил амьдралын сорилтуудыг амжилттай даван туулах төлөвлөгөөтэй,  өрсөлдөх чадвартай, баялаг бүтээгчийг тохирох ажлын байранд санал болгох зорилготойгоор “Тохирох ажилд нь зөв хүнийг”төслийг 4-н үе шаттайгаар 2 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүллээ. Эхний үе шат болох ӨӨРИЙГӨӨ…