Хөдөлмөр эрхлэлт

“Шинэ эхлэл “Олон улсын Лабротари сургуульд хийх аялал

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Оюутны албаны зүгээс оюутнуудыг ажил олгогчтой холбож, туршлага судлуулах, хөдөлмөрийн зах зээлд...

“Хүссэн ажилдаа хэрхэн орох вэ?” сургалтад ОУХНУС, БС-ийн оюутнууд хамрагдлаа

Энэ удаагийн МУИС-ийн оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, чадавхижуулах зорилготой “Хүссэн ажилдаа хэрхэн орох вэ?” сургалтад ОУХНУС, БС-ийн...

“Хүссэн ажилдаа хэрхэн орох вэ?” сургалт амжилттай явагдаж байна

2016 оны 4-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн МУИС-ийн оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, чадавхижуулах ажлын хүрээнд “Хүссэн ажилдаа хэрхэн орох вэ?”...

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хүрээнд “Монгол Ай Ди” ХХК дээр зочлов

Оюутны алба хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд ХШУИС-ийн төгсөх ангийн оюутнуудтай автобустай аялал хийлээ. Энэ автобустай аяллаар...

Төгсөх ангийн оюутнуудыг ажлын байранд урьж байна

“Интерактив” ХХК бие дааж суралцаж, хариуцлага хүлээн ажиллах чадвартай, логик сэтгэлгээтэй шинэ төгсөгчдийг нээлттэй ажлын байранд урьж байна. 1....