Тэтгэлэг

МУИС-ийн 4 оюутан Алтангадас сангийн тэтгэлэг гардлаа

var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://student.num.edu.mn/?p=62";var hupso_title_c="МУИС-ийн 4 оюутан Алтангадас...

Зориг сан, Швейцарийн хөгжлийн агентлагтай хамтарсан оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр 2015-2016

var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://student.num.edu.mn/?p=59";var hupso_title_c="Зориг сан, Швейцарийн хөгжлийн...

Голомт банкны нэрэмжит оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр 13 дах жилдээ

var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://student.num.edu.mn/?p=57";var hupso_title_c="Голомт банкны нэрэмжит...

Hello world!

Hello world! Hello world!  Hello world! Hello world!  Hello world! Hello world!  vb Hello world! Hello world!  Hello world! Hello world!  Hello world! Hello world! var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var...