Видео

МУИС Мэргэжлийн хөтөлбөр сонголт

http://student.num.edu.mn/wp-content/uploads/2016/01/11409408_977903322260633_1989511041_n.mp4 var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://student.num.edu.mn/?p=1378";var...

МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийн танилцуулга 2

var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://student.num.edu.mn/?p=1042";var hupso_title_c="МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийн...

МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийн танилцуулга 1

var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://student.num.edu.mn/?p=1039";var hupso_title_c="МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийн...

МУИС-ийн танилцуулга

var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://student.num.edu.mn/?p=1034";var hupso_title_c="МУИС-ийн танилцуулга";

“Оюутны хөгжлийн жилийн” нээлтийн үйл ажиллагаа

var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://student.num.edu.mn/?p=865";var hupso_title_c="“Оюутны хөгжлийн жилийн”...