Зарлал

Доктор Үэда Юзүрүгийн нээлттэй лекцэнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://student.num.edu.mn/?p=87";var hupso_title_c="Доктор Үэда Юзүрүгийн нээлттэй...

Оюутан солилцоонд оюутан сонгон шалгаруулах тухай

var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://student.num.edu.mn/?p=85";var hupso_title_c="Оюутан солилцоонд оюутан...

Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал болно

var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://student.num.edu.mn/?p=83";var hupso_title_c="Оюутны эрдэм шинжилгээний...

Смарт картны нэмэлт захиалга явагдаж байна!!

var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://student.num.edu.mn/?p=81";var hupso_title_c="Смарт картны нэмэлт захиалга...