Үйлчилгээний чиглэлүүд

Арга хэмжээ
“Урлагийн их наадам-2019”-д оролцохыг урьж байна
ХЭЗЭЭ Мэдээлэл байхгүй
ХААНА Мэдээлэл байхгүй
“Залуу та амьдрал бэлэглэгч” цус бэлэглэх аян…
ХЭЗЭЭ Мэдээлэл байхгүй
ХААНА Мэдээлэл байхгүй
Цус бэлэглэх аян зохион байгуулагдана
ХЭЗЭЭ Мэдээлэл байхгүй
ХААНА Мэдээлэл байхгүй

0

Бакалаврын оюутан

0

Магистрант

0

Докторант

0

Гадаад оюутан